Kategória: Versenyek

A „Barátság mérkőzés” versenyszabályzata

1. Meghatározások

1. A verseny szervezője a NIVISCA LIMITED Sp.K., Niwiska 24E, 98-405 Galewice, NIP 9970155185. A Szervezővel a +48 733-780-700 telefonszámon elérhető Ügyfélszolgálaton keresztül lehet kapcsolatba lépni (H-P 8.00-17.00; Szo 8.00-12.00) *

2. A verseny szervezője a díjak alapítója és szállítója.

3. A pályázaton bármely felnőtt Facebook felhasználó részt vehet.

4. A verseny díja: lengyel finomságokból és céges kütyükből összeállított csomag.

5. Minden nyertes egy csomag magyar finomságot kap

6. A nyeremények nem válthatók készpénzre vagy egyéb kompenzációra.


2. A verseny időtartama

1. A verseny 2021. november 13. (09:00) és 2021. november 15. (20:00) között zajlik.

2. A nyertesek névsorát 2021. november 19-ig hirdetjük ki a https://www.facebook.com/butorlineHU oldalon

3. A Verseny Díjazottjainak 2 (két) napjuk van arra, hogy Facebookon privát üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel (butorlineHU profil) személyazonosságuk megerősítése érdekében.
A nyereményeket az eredményhirdetéstől számított 15 (tizenöt) napon belül megküldjük a verseny nyerteseinek.


3. A verseny szabályzata

1. A Verseny ideje alatt a https://www.facebook.com/butorlineHU oldalon elérhető Facebook ButorlineHU profilon egy pályázati feladatot tartalmazó bejegyzés kerül fel.

2. A pályázati feladatra a Facebookon keresztül lehet válaszolni (a versenyposzt alatti kommentben). Minden Résztvevő egyszer vehet részt a Versenyen. A beküldött válaszokat a Szervező által kiválasztott személyekből álló versenybizottság értékeli. A Bizottság a benyújtott válaszokat értékeli, kritériumként megszabva a benyújtás helyességét és gyorsaságát. A résztvevők által adott válaszok közül a vizsgabizottság 5 (öt) helyes megoldást választ ki.

3. A Verseny nyerteseinek 2 (két) napjuk van, hogy Facebookon privát üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel (butorlineHU profil), hogy megerősítsék személyazonosságukat és címüket, beleértve az e-mail címet is, ahová a nyereményt küldik.

4. A válaszidő (dátum és időpont) a válaszok Facebookon történő regisztrációjával összhangban kerül meghatározásra.

5. A versenykérdés megválaszolása egyenértékű jelen Szabályzat elfogadásával és a Szervező ingyenes, területileg és ideiglenesen korlátlan kereskedelmi engedélyének megadásával a versenykérdésre adott válaszok kereskedelmi felhasználására az alábbi felhasználási területeken: rögzítés, sokszorosítás (a másolatok vagy adathordozók számának korlátozása nélkül), számítógépek, hálózatok (külső vagy belső, beleértve az internetet is) memóriájába való bevitel és nyilvános bemutatása közösségi oldalakon, mint például a www.facebook.com

6. A Pályázat céljával (különösen a feladattal) nyilvánvalóan nem összefüggő, diszkriminatív, vallási érzéseket vagy nemzeti vagy etnikai hovatartozás érzését sértő, a vonatkozó jogi és erkölcsi normákat sértő, erőszakot, alkoholt vagy kábítószert népszerűsítő tartalmat tartalmazó válaszokat, és bármely személy személyiségi jogait sértő válaszokat a Szabályzat értelmében kizárják a Versenyen való részvételből.

7. A résztvevő gondoskodik arról, hogy az általa adott válasz saját, eredeti, egyéni munkájának eredménye, és harmadik személyek jogait (különösen szerzői jogait) ne sértse.

8. Amennyiben a Pályázat egy személy fotóját rögzítette, a Résztvevő kijelenti, hogy az adott személy írásos hozzájárulásával rendelkezik ahhoz, hogy a Szervező a Pályázat részeként az ilyen személy fotóját a kép terjesztésével összefüggő célokra használja a Verseny ideje alatt, beleértve a kiválasztott webhelyeken, különösen a Facebookon.


4. Kizárások a versenyből

1. A Versenyen nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint azok a személyek, akik a Szervező informatikai rendszerének túlterhelésére irányuló, vagy a Nyeremények kiválasztását célzó egyéb tevékenységet folytatnak jelen Szabályzattal és a társadalmi együttélés elveivel ellentétes módon.


5. Nyeremény kézbesítése

1. A Díj nyertes általi átvételének feltétele az aktuális elérhetőség megadása. A nyereményeket a Szervező a privát üzenetben megadott címre kézbesíti.

 

6. Panaszok

1. A Verseny lefolyásával kapcsolatos panaszokat a Résztvevők írásban, „Barátságmérkőzés” megjegyzéssel a következő címre nyújthatják be: NIVISCA LIMITED Sp.K., Niwiska 24E, 98-405 Galewice, a panasz okának felmerülésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A panasznak tartalmaznia kell a vezeték- és keresztnevetnevet, levelezési címet és a panasz okának megjelölését. A Szervező 14 napon belül tájékoztatja a Résztvevőt a panasz elbírálásának eredményéről.

2. A verseny rövid időtartamából adódó időkorlátok miatt a Szervező döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

3. A Nyereménnyel kapcsolatos panaszokat a Résztvevők írásban, „Barátságmérkőzés” verseny megjelöléssel nyújthatják be a következő címre: NIVISCA LIMITED Sp.K., Niwiska 24E, 98-405 Galewice, a díj átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A panasznak tartalmaznia kell a Résztvevő vezeték- és keresztnevét, levelezési címét, valamint a panasz okának megjelölését. A reklamáció elbírálásának eredményéről a Szervező 14 (tizennégy) napon belül tájékoztatja a Résztvevőt.


7. Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzat a Szervező irodájában kérésre elérhető, a megadott e-mail címre PDF formátumban is elküldhető.

2. A Szervező fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására, ha azt a Verseny vagy Program biztonságos és hatékony lebonyolításának biztosítása, különösen a visszaélések megelőzése, valamint az Alapító hibája vagy a Nyeremény átadásával kapcsolatos előre nem látható nehézségek esetén a Nyertesek részére történő átadása indokolja.
A változások a Szabályzat új szövegének a rajongói oldalon történő közzétételével lépnek életbe a http://www.facebook.com/ weboldalon.

3. A Szervező vállalja, hogy a változásokról írásos indoklást küld a Résztvevő által megadott e-mail címére abban az esetben, ha a Résztvevő jogait sérti a Szabályzatban bevezetett változtatások miatt, vagy helyzete eltér a többi Résztvevőétől.

4. A verseny semmilyen módon nem szponzorált, nem támogatott és kezelt, valamint a Facebookhoz sem kapcsolódik.

5. A versenyen való részvételüket bejelentő Verseny Résztvevők által küldött információk címzettje kizárólag a Versenyszervező, nem a Facebook portál. Az előző mondatban említett információkat kizárólag a verseny lebonyolítása céljából használjuk fel, a jelen Szabályzatban meghatározott elvekkel összhangban.

6. A versennyel kapcsolatos panaszokból és a verseny Facebookon keresztüli közzétételéből eredő minden kárért és költségért a Szervezőt terheli a felelősség. A Szervező mentesíti a Facebookot az ilyen felelősség alól.
* az üzemeltető tarifájának megfelelő díjszabás